HUBUNGI KAMI

Pengurusan YaPEIM amat mengalu-alukan sebarang soalan, cadangan serta pandangan untuk penambah baikan, dan aduan anda untuk kami menambah baik dan meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda dan ahli-ahli Kad Privilege YaPEIM.

Alamat Surat-Menyurat
Bahagian Koordinasi Bisnes
Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM)
Tingkat 8, Grand Season Avenue, No. 72, Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur

Talian Privicare YaPEIM (Perkhidmatan Pelanggan Kad Privilege YaPEIM)
1-800-18-3434

Talian Utama YaPEIM
Tel: +6(0) 3-2717 2717
Faks: +6(0)3 2717 2616

E-Mel: privilege@yapeim.my

Laman Web: www.privilege.yapeim.my